Posted by Aage Bøegh Iversen

Det er muligt at søge blandt de arkivalier og billeder som er, og løbende bliver, registreret på lokalarkivet.

Søgninger i Mini-Arkibas gør, at der er mulighed for at se, om der skulle være registreret noget som man eventuelt leder efter eller interesserer sig for, samt få den henvisning udskrevet der kan hjælpe personalet med at finde arkivalierne frem ved et besøg på arkivet.

Bemærk venligst, at visse billeder ikke fremkommer ved søgning enten p.g.a. tilknyttede klausuler eller en særlig ophavsret forbundet med billederne.

Periode:

*Randbøl Sogns Lokalarkiv respekterer gældende regler for publicering af billeder på internettet. Hvis du mener, at vi alligevel har publiceret et billede i strid med lovgivningen, eller hvis billedet krænker enkeltpersoner, så kontakt os.*

NB: søges på eksempelvis navne (mere end et ord) så sæt " rundt om navnet, fx. "Herluf Hansen"  - mere hjælp til søgning tryk på: