De tog vore hjemDe tog vore hjem handler om dengang den tyske besættelsesmagt beslaglagde 3.333,18 ha. af Randbøl Sogn for at anlægge en flyveplads. 166 familier måtte forlade deres hjem, og én af Nordeuropas største flyvepladser så dagens lys. Det er en historie fyldt med hverdag og dramatik i Randbøl Sogn fra 1943 til 1960.

 
(Udsolgt fra forlaget, men i 2014 er skrevet en fortsættelse)
  se nedenfor
De tog vore hjem II Flyvestation Vandel 1943 - 2003
Fra November måned 1943 til udgangen af juni måned 1944 beslaglagde den tyske værnemagt 166 gårde o huse i området Vandel, Plougslund, Almstok, Frederikshåb og Randbøl. Omkring 600 mennesker blev tvunget til at forlade deres hidtidige hjem.

Detter bogen om hvad der skete og tiden derefter.

Pris kr.325,-
Randbøldal 75 årIndustrilandsbyen Randbøldal's historie opstod omkring Herremanden til Engelsholm, Gerhard Hansen de Lichtenbergs Papiirfabrik som gik i drift i 1733. Dengang hed stedet Daldover, ”Stedet ved de høje bakker”. De første beboere rykkede ind i Ærtebølletiden, 7.000 år før vor tidsregning. Bogen handler om landsbyens originaler, om byens huse og om Randbøldal Borgerforenings historie gennem 75 år.

Pris 198,00 kr.

Bestilling hos Knud Damgaard, Rodalvej 6, Randbøldal, 7183 Randbøl, telefon 75 88 35 50. - der er kun ganske få eksemplarer tilbage
Randbøl bind 1Randbøl – Glimt af et hedesogns historie, bind I. Er historien om de Lichtenberg papirfabrik. Om mejerierne i Randbøl Sogn, om Randbøl Kirke og de engelske flyvergrave på Randbøl Kirkegård. Det er også historien om de tyske kolonister på Randbøl Hede fra 1760 og fremover. Det er samtidig fortællingen om Randbøl
Sogns Museum og dets udvikling samt historien om billedhuggeren Carl Peters, sognets store ukendte søn.


Bogen kan købes hos Randbøl Sogns Lokalarkiv- og Museumsforening og koster 225,00 kr. 
Randbøl bind 2Randbøl – Glimt af et hedesogns historie, bind II. Fortæller om vejenes udvikling og forandring gennem næsten 1000 år. Det er også historien om genrejsning af skovene efter svenskekrigenes hærgen i 1600-tallet, nemlig Frederikshåb Plantage. Flygtningestrømmen fra Jugoslavien i 1992 kom til at præge Randbøldal da lidt over 100 flygtninge kom hertil i 1992. Hjemmeværnet har spillet en betydelig rolle i sognet, men ikke mindre en fire enheder. Sognets biblioteksvæsen har sin egen historie. Randbøl Hede har fået sit eget kapitel og endelig er der et fyldigt kapitel om Flyvestation Vandel, der blev nedlagt den 30. juni 2003. Skolestriden om oprettelse af en centralskole i Vandel i 1960 er der også blevet plads til.

Bogen kan købes hos Randbøl Sogns Lokalarkiv- og Museumsforening og koster 225,00 kr.

Denne bog fortæller historierne om landsbyerne Randbøl og Bindeballe. Den rører ved den udvikling, man håbede, jernbanen ville bringe, da den kom til de to landsbyer i 1897. Den optimisme, det bragte, endte i en skuffelse. Bogen fortæller også om elektri-citetens indførelse i Bindeballe og Randbøl. Det var igen det private initiativ, der skulle til for at få dette nymodens indført. Det samme var tilfældet, da Bindeballe Frysehus skulle etableres.
Det var også det private initiativ i samarbejde med Hedeselskabet, der i 1872 skabte engvandingskanalen i Hjortedalen, som gjorde engene mere frugtbare, og dermed skaf-fede det vigtige grovfoder til kreaturerne om vinteren.
Historien om Stærke Ion på Bindeballegård giver et indblik i, hvorledes en stærk per-sonlighed kom til at præge sin egn. Han efterlod sig en sten med inskription om, hvad han havde udrettet. Stenens lige kendes ikke i Danmark. En anden personlighed var kolonisten Johann Ludwig Jacob Oehlenschläger, én af de få kolonister det gik godt for i Danmark.
Småindustrien er i bogen beskrevet med væver Evald Schmidt og hans lille væveri i Randbøldal. Det var også i Randbøldal, at det fælles andelsvaskeri blev etableret. Igen et privat initiativ.
Telefonens indførelse i Vandel og Randbøldal har fået sit kapitel. Det samme har ritme-steren på flyvepladsen ved Vandel.
Alle de 23 malere, der valgte deres motiver i Randbøl Sogn, er kommet med sammen med historien om malersammenslutningen Randbølgruppen.

Bogen kan købes hos Randbøl Sogns Lokalarkiv- og Museumsforening og koster 225,00 kr.
.
Flyvestation Avnø var den første flyvestation, der blev nedlagt efter Berlinmurens fald. Flyvestationen blev opført af Marinen og hed i 1930 Luftmarinestation Agnø. Bogen er en beskrivelse af livet, og dermed uddannelsen af flyveelever i de 62 år stedet bestod. Med oprettelsen af det danske flyvevåben i 1950 ændredes navnet til Flyvestation Avnø.

(Udsolgt fra forlaget)
ØdekirkerØdekirker Langs den jyske hærvej er beretningen om de 10 kirker fra Bække til Øster Nykirke, som blev øde efter Den Sorte Død i 1348-50 og indtil Reformationen i 1536. Bogen fortæller også om kristendommens indførelse i Danmark, som begyndte allerede i 600-tallet, og om opførelsen af næsten 2000 stenkirker i det 10. og 11. århundrede.

Bogen kan købes hos Randbøl Sogns Lokalarkiv- og Museumsforening og koster 175,00 kr.


Mennesker der skabte udviklingMennesker der skabte udvikling i Billund, Egtved og Give Kommuner. Bygger på interviews med mennesker som på hver deres måde har været med til at præge udviklingen i de tre kommuner. Det handler om vognmænd, lifthavnschefer, borgmestre og mange andre, som har lagt der livsværk på egnen. Det er samtidig
en beretning om den sociale og økonomiske udvikling i området.

Bogen kan købes hos Randbøl Sogns Lokalarkiv- og Museumsforening og koster 198,00 kr.


Hvert sogn i Danmark har sin egenart, hver landsby sin historie - en værdi-fuld kulturarv, som det gælder om at bevare i en tid, der er præget af hastig forandring.
I denne bog begiver vi os med forfatteren N.M. Schaiffel-Nielsen ud på en lang række spændende vandringer gennem egnen i Billund, dele af Give og Egtved samt Jelling Kommuner.
Vi oplever vidnesbyrd fra en dramatisk fortid med pest, hungersnød og kri-ge. Næsten glemte sagn og fortællinger indgår i N.M. Schaiffel-Nielsens personlige beretninger fra denne midtjyske egn.
Med lune og stor oplevelsesevne beskriver forfatteren et lokalområde i fortid og nutid, som indtil vore dage har været igennem en begivenhedsrig udvik-ling.
Forlaget har kun ganske få eksemplarer på lager.

Bogen kan købes hos Randbøl Sogns Lokalarkiv- og Museumsforening og koster 225,00 kr.
Postkort fra 8 sogneBogen indeholder en kort beskrivelse af de otte sogne, der udgjorde den nedlagte Egtved Kommune. Postkortene er fra tidsperioden ca. 1890 til 1930, og fortæller om de store forandringer der er sket i området på de omkring 40 år som perioden dækker.

Bogen kan købes hos Randbøl Sogns Lokalarkiv- og Museumsforening og koster 98,00 kr.

(Næsten udsolgt fra forlaget)
Spidsbarren udgives af Ådalens Lokalarkiv- og Museumsforeningssamvirke.

Forlaget ligger inde med nogle få pakker af tidligere udgivelser som kan købes pakkesvis for 5,- kr. stykket.